Referat fra Generalforsamling 2016

Referat Generalforsamling 10/12-16

-Velkomst
-Valg af ordfører

-Morgan

-Den konstituerede formands beretning

’15 Dian overtager som HC efter FA Nilausen
Go opstart med godt fremmøde. Efter kort tid begyndte folk at falde fra til træning og det påvirkede
kampe. Næsten elimination af hold fra playoff.
HC og bestyrelse stiller sig uvidende overfor spillerfrafald.
HG Vikings får inden 2016 sæson ny bestyrelses formand efter gammel formand ikke kunne løfte
opgaven.
’16 sæson. Tilsagn om bedre disciplin fra spillere. FA tilsluttede sig igen. Dian og FA som HC og
DC/junior træner. Efter sløv start endte Vikings med flot sølvmedalje. Vikings vil bygge videre på
en god slutning af sæson.

-Valg af bestyrelsesmedlemmer

-Valg af formand (David Hansen)
Valgt
-Valg af Kasserer (Theis Brændstrup)
Valgt
-Valg af bestyrelsesmedlem (Michael Frost) Genvalg
Valgt
-Valg af bestyrelsesmedlem (Rasmus Graff) Genvalg
Valgt
-Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Thomas Christensen)
Valgt
-Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Jesper Kromand)
Valgt
-Valg af suppleant (Frederik Høgh)
Valgt
-Valg af suppleant (Lasse Branig)
Valgt
-Valg af suppleant(Simon Jensen)
Valgt

-Forslag om ændringer af vedtægter

Årlig generalforsamling lægges i efteråret, efter sæson afslutning
Oktober 2. Lørdag.
Vedtaget.
Senior kontigent ændres til 2 betalinger pr sæson. 1. rate 1500,- pr. 15 februar. Dette dækker også
over licens som sæson 2017 ligger på 450,-. 2. rate 1000,- pr 1 august
Vedtaget

-Målsætning sæson 2017 Junior (Frederik. Høgh)

100,- kontingent. Fast. Der skal oprettes et Forældre/spiller kartotek. Forældre møde for at få
forældre til at deltage i deres børns fritid.
U12/14 hold til tilmeldings turnering.
Andreas Holst som evt hjælpetræner til når senior sæson starter. Træning foregår torsdag aften. Evt.
Lørdags træning

-Målsætning sæson 2017 Senior

Branig – 9 mands bold Hvis spillere fra sidste sæson kommer, skal Vikings i Elming Bowl.
Spillet bliver lavet efter typespillere i stedet for hvad Coach fortrækker.
Mere kontakt og intensitet til træning.
Mere fleksibel playbook. Baseret på hvilket personel der er til rådighed kamp/ formation

-Indkomne forslag

Fælles træning med anden klub.
Dette vil blive undersøgt af formand/træner

-Evt

-Uddeligering af kasser opgaver.
-Branig foreslår kvartal 500,- Fortsætter med hver måned
-Bestyrelsen hjælper kasseren Theis
-F. Høgh påtager sig tjans som hjælper kasseren
-Første bestyrelsesmøde bliver opfølgning på økonomi ’16
-Sponsorater Kromand – Nykredit
Morgan- Børge Jakobsen
Branig – Trøje salg
Jan Linnedorf – Håndbold konsulent
Sponsorat af ting i stedet for kontanter.
-Undersøg om det muligt med 2 fuldmægtige på konti
-OBS på økonomi. Hvis DS bliver til landsrække i stedet for Øst/Vest, skal der tages højde for
bropenge.