Site Overlay

Dommere

I Vikings spiller vi ikke kun amerikansk fodbold kampe, vi dømmer dem også. Vi pt. 7 aktive dommere med C-licens.

Som medlem af DAFF bliver klubben pålagt at dømme et varierende antal kampe hvert år.

Enhver turneringsaktiv amerikansk fodboldforening i DAFF har ansvaret for at kunne stille minimum 7 dommere med gyldig licens til de kampe (ekstern dommeropgave og selvdømmerkamp) som DAFF/TU/DU udpeger dem til – dog kan nystartede foreninger fritages for dommeropgaver i deres første sæson.
~ DAFFs Tuneringsregulativ 2014, §4. Stk 1.

Amerikansk fodbold er i virkeligheden ganske simpelt. Det angribende hold skal føre bolden i modsatte endzone, og det får de 4 forsøg til hver gang de tilbagelægger 10 yards, eller mere. Mens det forsvarende hold ska forsøge at forhindre dette. Men der er rigtig rigtig mange regler – dommerbogen er på 510 sider, til sammenligning er FIFA´s reglbog kun 148 sider lang – for at tilsikre en kamp bliver afviklet på fair vis, og ikke mindst for at kunne garanter spillernes sikkerhed som er det vigtigste. Derfor er der også altid 5 dommere til hver kamp, det er simpelthen nødvendigt for at kunne holde øje med alt der ske på banen, også der hvor bolden ikke er.

Man behøver heller ikke at spille amerikansk fodbold, for at dømme amerikansk fodbold. Hvis du går med en lille referee eller umpire i maven, så kan du sagtens blive dommer hos Vikings. For at opnå en C-licens skal du gennemføre et basismodul, og et specialemodul(Referee/Wing ell. Umpire/Backjudge). Begge kurser er gratis. Med en C-licens kan du komme med ud og dømme kampe med Vikings dommere, og er berettiget til dommergodtgørelse samt diæter. Lyder det interessant, så kontakt klubbens dommeransvarlige her.

Scroll Up