Site Overlay

Bestyrelsen

Kenneth Enrico Larsen
Formand
E-post
Anders Frederik Gjesing
Næstformand
Richardt Radek Larsen
Kasserer
E-post
Jane Rostock Fagerberg
Bestyrelsesmedlem
Michael Frost
Bestyrelsesmedlem
Stine Christiansen
Intern Revisor
Jesper Kromand Rasmussen
Suppleant
Johnny Hansen
Suppleant

Scroll Up